21 january 25 february

Exhibition

Xipell. La tira d'anys dibuixant

1992-2022: Tres dècades de vinyetes a la premsa diària.