21 gener 25 febrer

Exposició

Xipell. La tira d'anys dibuixant

1992-2022: Tres dècades de vinyetes a la premsa diària.